czhospodářská mapa, ekonomicko-geografická mapa
eneconomic-geographical map
frcarte f économique, carte f géographico-économique
geWirtschaftskarte e
ruэкономико-географическая карта
skhospodárska mapa, ekonomickogeografická mapa
cz

hospodářská mapa, ekonomicko-geografická mapa

tematická mapa, zobrazující hospodářské objekty, jevy a jejich charakteristiky buď jako celek nebo podle jednotlivých odvětví

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018