czobjektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze
enobject-oriented data base
frbase f de données orientée à objets
geobjektorientierte Datenbasis e
ruобъектно-ориентированная база данных
skobjektovo orientovaná báza údajov
cz

objektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze

báze dat pracující s objekty, reprezentovanými údaji a programovým prostředím, a vykazujícími další znaky objektově orientované architektury

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018