czúčel mapy
enmap purpose
frbut m de la carte, objet m de la carte, objet m de l'utilisation de la carte
geZweck r der Karte
ruназначение карты
skúčel mapy
cz

účel mapy

záměr pro vydání mapy s cílem uspokojit potřeby jejího uživatele

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018