czstandardizace geografických jmen
enstandardization of geographical names, standardization of toponyms
frnormalisation f des noms géographiques
gegeografische Namenstandardisierung e
ruстандартизация географических названий
skštandardizácia geografického názvoslovia
cz

standardizace geografických jmen

soubor opatření zabezpečujících jednotnost geografického názvosloví a závaznost jeho používání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018