czmetoda stínování georeliéfu
enhill shading method
frméthode f d'estompage
geMethode e der Georeliefschattierung
ruметод отмывки рельефа
skmetóda tieňovania georeliéfu
cz

metoda stínování georeliéfu

metoda vyhotovení ortogonálního obrazu georeliéfu na mapě rozlišením osvětlených a zastíněných míst

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018