czinterpretace leteckých snímků
envisual interpretation of aerial photographs
frinterprétation f de photographies aériennes
gevisuelle Interpretation e der Luftbildaufnahmen
ruдешифрирование аэрофотоснимков
skvizuálna interpretácia leteckej snímky
cz

interpretace leteckých snímků

identifikace objektů a jevů na leteckých snímcích a digitálních obrazových záznamech s využitím jednoduchých pomůcek (např. lupy, stereoskopu) převážně v kancelářském prostředí s případným odstraněním nejasností pochůzkou v terénu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018