czseverozápadní osvětlení
enNorth-West lighting
fréclairage m Nord-Ouest
geNordwestbeleuchtung e
ru
skseverozápadné osvetlenie
cz

severozápadní osvětlení

konvenční způsob osvětlení, používaný při znázorňování forem terénního reliéfu stínováním

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018