czpantograf
enpantograph
frpantographe m
gePantograf r
ruпантограф
skpantograf
cz

pantograf

mechanický přístroj, založený na principu paralelogramu; slouží ke zmenšování (popř. zvětšování) kresby

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018