cznucená centrace, nucené dostředění
enforced centring, forced centering (US)
frcentrage m forcé
geZwangszentrierung e
ru
sknútená centrácia
cz

nucená centrace, nucené dostředění

mechanický způsob centrování, při kterém zaujme měřicí přístroj totožnou polohu jako cíl buď přímo na stabilizační značce (na pilíři), nebo na stativu; totožnost zajišťuje upnutá centrační podložka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • K. Kučera: Výkladový geodetický a kartografický slovník, SNTL Praha 1964
VÚGTK © 2005 - 2018