czobrázková značka
enpictorial symbol
frsigne m conventionnel imagé
gebildliches Kartenzeichen s
ruнаглядный знак
skobrázková značka
cz

obrázková značka

mapová značka, jejíž grafická forma zobrazuje stylizovaný obraz (např. siluetu nebo perspektivní pohled) objektu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018