cznátiskový lis
enproof press, proving press
frpresse f à contre-épreuve
geAndruckpresse e
ruпробопечатный станок
sknátlačkový lis
cz

nátiskový lis

plochý ofsetový stroj sloužící pro zkušební nátisk nebo pro tisk map v malém nákladu

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018