czosobní rovnice
enpersonal equation
fréquation f personnelle
gepersönliche Gleichung e
ruличное уравнение
skosobná rovnica
cz

osobní rovnice

rovnice vyjadřující systematickou chybu observátora

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018