czmapa proměnného měřítka
enmap with varying scale
frcarte f à échelle variable
geKarte e mit veränderlichem Maßstab
ruкарта переменного масштаба
skmapa premenlivej mierky
cz

mapa proměnného měřítka

mapa, jejíž měřítko se mění plynule od středu mapy k jejím okrajům; používá se někdy pro podrobnější zobrazení městského centra u plánů měst

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018