czloxodróma
enrhumb line, loxodrome
frloxodromie f
geLoxodrome e
ruлоксодромия
skloxodróma
cz

loxodróma

křivka mezi dvěma body na referenční ploše, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018