czlineární interpolace vrstevnic
enlinear interpolation of contour lines
frinterpolation f linéaire de courbes de niveaux
geLinearinterpolation e der Höhenlinien
ru
sklineárna interpolácia vrstevníc
cz

lineární interpolace vrstevnic

interpolace vrstevnic, při níž se za spojnici dvou interpolovaných výškových bodů používá přímka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018