cztechnické prostředky, technické vybavení, hardware
enhardware
frmatériel m
geHardware e
ru
skhardvér
cz

technické prostředky, technické vybavení, hardware

fyzické součásti systému zpracování informací nebo jejich část, např. počítače, periferní zařízení aj.

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
  • ISO/IEC 2382-1:1992 Informační technologie - Slovník, Část 1: Základní termíny
VÚGTK © 2005 - 2018