czkartografická rovnoběžka
encartographic parallel
frparallèle m cartographique
gekartografischer Breitenkreis r
ruкартографическая параллель
skkartografická rovnobežka
cz

kartografická rovnoběžka

množina bodů na referenční ploše s konstantní nenulovou kartografickou šířkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018