czlevosklonné písmo
enbackward-sloping lettering
fritalique f renversée
gerückwärtsliegende Kursivschrift e
ru
skspätná kurzíva
cz

levosklonné písmo

doleva nakloněné písmo (zpětná kurzíva) používané často na mapách pro popis jmen vodních toků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018