czkoordinátograf
encoordinatograph
frcoordinatographe m
geKoordinatograf r
ruкоординатограф
skkoordinátograf
cz

koordinátograf

přístroj k přesnému zobrazování nebo odměřování rovinných souřadnic bodů

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018