czkoncept mapy
enpreliminary map layout
frbrouillon m d'une carte
geKartenentwurf r
ru
skkoncept mapy
cz

koncept mapy

grafický náčrt obsahu budoucí mapy, zpravidla méně přesný nebo méně podrobný a kresebně méně kvalitní než sestavitelský originál

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018