czkartografická informace
encartographic information
frinformation f cartographique
gekartografische Information e, kartografische Aussage e
ruкартографическая информация
skkartografická informácia
cz

kartografická informace

informace o poloze a vzájemných vztazích předmětů a jevů, vyjádřená grafickou formou na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018