czjazyk mapy
enmap language
frlangue f de carte
geKartensprache e
ruязык карты
skjazyk mapy
cz

jazyk mapy

soustava grafických prvků, jimiž vyjadřujeme na mapách skutečnost s jejími atributy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018