czformát papíru
enpaper size
frformat m du papier
gePapierformat s
ruформат бумаги
skformát papiera
cz

formát papíru

formát archu papíru; udává se zpravidla šířka a délka archu v milimetrech nebo v označení standardizované formátové řady (např. B1)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018