czregistrační teodolit
enregistering theodolite, registration theodolite
frthéodolite m enregistreur
geRegistriertheodolit r
ruэлектронный регистрирующий теодолит
skregistračný teodolit
cz

registrační teodolit

teodolit se zařízením pro záznam měřených údajů na médium

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018