czuzavřený polygonový pořad
enclosed traverse
frcheminement m fermé, polygone m fermé
gegeschlossener Polygonzug r
ruполигонометрический замкнутый ход
skpolygónový uzavretý ťah
cz

uzavřený polygonový pořad

polygonový pořad ve tvaru uzavřeného mnohoúhelníka; jeho koncový bod je totožný s bodem počátečním

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018