cznepřipojený pořad
ennot connected traverse
frcheminement m non-raccordé
genicht angeschlossener Polygonzug r
ruнепривязанный ход, ход без ориентирной привязки
sknepripojený ťah
cz

nepřipojený pořad

pořad, který není připojen na žádný daný bod; jde-li o polohový pořad, dělí se podle způsobu orientace na neorientovaný, jednostranně nebo oboustranně orientovaný nepřipojený pořad

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018