czneorientovaný pořad
ennot oriented traverse
frcheminement m non-orienté
genicht orientierter Polygonzug r
ruнеориентированный ход, ход без односторонней ориентировки
skneorientovaný ťah
cz

neorientovaný pořad

pořad, na jehož žádném bodě nebyl změřen orientační úhel. Podle způsobu připojení se dělí na nepřipojený nebo vetknutý neorientovaný pořad. Volný neorientovaný pořad se neužívá

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018