czměřený úhel
enmeasured angle, observed angle
frangle m observé
gegemessener Winkel r
ruизмеренный угол
skmeraný uhol
cz

měřený úhel

rozdíl dvou měřených směrů na jednom bodě včetně případných početních korekcí

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018