czúřední mapa
enofficial map
frcarte f officielle
geamtliche Karte e
ruофициальная карта
skúradná mapa
cz

úřední mapa

mapa, jejíž zpracování a vydání zajišťují orgány státní moci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018