czlaserový teodolit
enlaser theodolite
frthéodolite m laser
geLasertheodolit r
ruлазерный теодолит
sklaserový teodolit
cz

laserový teodolit

teodolit se speciálním okulárem do kterého je zaveden laserový paprsek

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018