czfrekvenční pásmo
enfrequency band
frbande f de fréquence
geFrequenzband s
ruзона частоты
skfrekvenčné pásmo
cz

frekvenční pásmo

část elektromagnetického záření s vymezeným rozsahem vlnové délky, resp. vymezeným rozsahem frekvencí

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018