czstykový list
enadjoining sheet
frfeuille f de contact
geAnschlussblatt s
ru
skstykový list
cz

stykový list

mapový list, který má se sousedním mapovým listem společnou vnitřní rámovou čáru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018