czokrajový list
enperipheral (map) sheet
frfeuille f périphérique
geRandblatt s
ru
skokrajový list
cz

okrajový list

mapový list ležící na okraji mapového díla, popř. poledníkového pásu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018