cznáhradní mapa
ensubstitute map
frcarte f de remplacement
geErsatzkarte e
ru
sknáhradná mapa
cz

náhradní mapa

mapa se zjednodušeným obsahem, nebo zpracovaná zjednodušenými výrobními postupy, která nahrazuje nedosažitelný výtisk mapy nebo nahrazuje dočasně pro aktuální potřebu dosud nevytištěnou rozpracovanou mapu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018