czpentagon
enpentagonal prism
frprisme m pentagonal
gePentagonprisma s
ruэкер
skpentagón
cz

pentagon

pětiboký vytyčovací hranol sloužící k vytyčení přímého nebo pravého úhlu

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018