czmikrometrický šroub
enmicrometer screw, micrometric slow-motion screw, micrometric tangent screw
frvis f micrométrique
geMikrometerschraube e
ruмикрометрический винт
skmikrometrická skrutka
cz

mikrometrický šroub

drobnoměrný šroub k jemnému čtení změřené hodnoty úhlu měřicím přístrojem; je to přesně řezaný šroub s malým stoupáním doplněný bubínkem s vhodným dělením na obvodu

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018