czvnější rámová čára
enouter map frame
frcadre m
geäussere Rahmenlinie e
ruрамка карты
skvonkajšia rámová čiara
cz

vnější rámová čára

čára mapového rámu nejvíce vzdálená od vnitřní rámové čáry

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018