czstanovený rozměr mapy
endefined map size
frdimension f de carte déterminée
gefestgesetzte Kartengröße e
ru
skstanovený rozmer mapy
cz

stanovený rozměr mapy

délky vnitřních rámových čar dané předpisem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018