czskutečný rozměr mapy
enreal map dimension, real map size
frdimension f réelle de carte
geKartenistmaß s, wirklicher Kartenformat s
ru
skskutočný rozmer mapy
cz

skutečný rozměr mapy

změřené délky vnitřních rámových čar

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018