czrajón
enoriented distance
frrayon m
geRayon r
ru
skrajón
cz

rajón

orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018