czpřipojovací směr
enconnecting direction
frdirection f de raccordement
geAnschlussrichtung e
ruпримычный угол
skpripájací smer
cz

připojovací směr

směr v osnově měřených směrů použitý pro orientaci určovacího směru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018