czpomocný měřický bod
enauxiliary survey point
frpoint m de lever auxiliaire
geHilfsmesspunkt r
ru
skpomocný meračský bod
cz

pomocný měřický bod

bod měřické sítě rozvinuté při podrobném měření, popř. vlícovací bod, zpravidla jen dočasně stabilizovaný, který není součástí podrobného polohového bodového pole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018