czpolygonová síť
entraverse net
frréseau m polygonal
gePolygonnetz s
ruполигонометрическая сеть
skpolygónová sieť
cz

polygonová síť

měřická síť tvořená polygonovými pořady

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018