czmístní měřítko (mapy)
enlocal (map) scale
fréchelle f locale (de carte)
geSondermaßstab r der Karte
ru
skmiestna mierka (mapy)
cz

místní měřítko (mapy)

měřítko v obecném bodu mapy, ovlivněné hodnotou délkového zkreslení v tomto bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018