czgeodatabáze
engeodatabase
frbase f de données géographiques
geGeodatabasis e
ruбаза географических данных, база геоданных
skgeodatabáza
cz

geodatabáze

prostředí pro správu bází geografických dat (geoprostorových dat, geodat) vyvinuté firmou ESRI

POZNÁMKA - v ostatních případech je nutno používat termín báze geografických dat, báze geoprostorových dat, báze geodat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018