czterénní hrana
enterrain edge, terrain break-line
frligne f de discontinuité
geGeländekante e
ru
skhrana reliéfu
cz

terénní hrana

styk dvou různě skloněných částí terénní plochy; je jednou z čar terénní kostry, může být ostrá nebo tupá

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018