czvytyčovací náčrt
ensetting-out sketch, staking-out sketch
frcroquis m de jalonnement, croquis m d'implantation
geAbsteckungsskizze e, Absteckungsriss r
ruразбивочная схема, разбивочный чертёж
skvytyčovací náčrt
cz

vytyčovací náčrt

zobrazení výsledků vytyčení; obsahuje obraz vytyčovaného objektu a všechny vytyčovací, případně kontrolní údaje

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018