cztyp parcely
entype of plot, type of land parcel
frnature f de parcelle
geParzellentyp r
ruтип земельного участка
sk
cz

typ parcely

rozlišení, zda se jedná o parcelu katastru nemovitostí (evidovanou se všemi údaji) nebo parcelu evidovanou zjednodušeným způsobem (ve zjednodušené evidenci) pouze s vybranými údaji

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018