czměřidlo
enmeasuring tool
frinstrument m de mesure
geMessgerät s
ruсредство измерений
skmeradlo
cz

měřidlo

zařízení určené k měření, samotné nebo spolu s jiným vybavením a vykazující potřebné metrologické vlastnosti; v ČR se do měřidel zahrnují míry a měřicí přístroje

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2018