czregistrační měřicí přístroj
enrecording measuring instrument
frappareil m de mesure enregistreur
geregistrierendes Messgerät s
ruрегистрирующий измерительный инструмент
skregistračný merací prístroj
cz

registrační měřicí přístroj

měřicí přístroj, který poskytuje záznam hodnoty měřené veličiny nebo hodnoty, která je s ní vázána

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2018